בירור זכאות - מי זכאי?

שלב ראשון הנו ברור הזכאות להשתתפותכם לשכירת דירה בשכר דירה מופחת במסגרת פרויקט "דירה להשכיר"
הקריטריונים לזכאות זהים לאלו הנדרשים במסגרת "מחיר למשתכן – חסרי דירה"
לבדיקת הקריטריונים יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון בלינק הבא

הנפקת תעודת זכאות

להנפקת אישור זכאות לחצו על החברה שבאמצעותה אתם רוצים להמציא אישור זכאות , באפשרותכם לבחור באחת משלוש החברות ללא הבדל , ובאפשרותכם לעבור מעת לעת מחברה לחברה , גם אם התחלתם במילוי הטופס

חברת עמידר מוקד טלפוני 6266*
חברת מילגם מוקד טלפוני 6078*
חברת אלונים מוקד טלפוני 2850*

לתשומת ליבכם, הנפקת תעודת זכאות הינה באחריות אחת החברות שלעיל, ובכפוף לעמידה בתנאים ובזמני הנפקה.

הרשמה להגרלה
בפרויקט דיור להשכרה בנווה דורון החדשה

לאחר הנפקת תעודת הזכאות יש לבצע תהליך רישום לפרויקט דיור להשכרה בנווה דורון החדשה