ההגרלה תתבצע ביום ה בתאריך 25.7.2024,
פרסום תוצאות ההגרלה ביום ב בתאריך 29.7.24

אימג מסמך

רשימת הזוכים

אימג מסמך

פרוטוקול הגרלה